Leiderschap

Begeleiding, training en ontmoeting voor medewerkers en leidinggevenden in een school-of organisatiecontext. Scheppen van gemeenschappelijke grond waar nieuwe dingen kunnen gebeuren.

Leiderschaps- en talentontwikkeling in scholen en organisaties. Zichtbaar maken wat er al is, wat al wél werkt, en van daaruit verder. Richting een blijvend en betekenisvol resultaat bij elke verandering.

What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make

Jane Goodall

Complexiteit brengt kansen mee

We zitten in een bijzonder tijdsgewricht waar veerkracht en creativiteit nodig zijn, waarin de vraag naar het duurzaam inzetten en ontwikkelen van talent, van welbevinden op de leer- en werkplek extreem luid en ongelooflijk dichtbij klinkt. Autonomie, verbondenheid en competentie blijven voor elke school, organisatie en medewerker de belangrijkste sleutels om productief en gemotiveerd te kunnen werken.

Samenwerken doe je niet alleen

In het zichtbaar maken van -en versterken van- talent en leiderschap ligt voor organisaties een breed spectrum aan kansen. Aan mij heb je een geëngageerde partner die ervan houdt om mee de dingen te doen bewegen, om te vertrekken van wat al werkt en van daaruit samen de mogelijkheden te vergroten. Mijn focus ligt daarbij op het grotere systeem en ieders bijdrage en rol daarin. Op leiderschap én lidmaatschap.

Sparringpartner van leidinggevenden

Ik sta ten dienste van leidinggevenden als sparringpartner, klankbord en adviseur. Daarnaast bied ik houvast in tijden van verandering en in het vinden van oplossingen in een langetermijnperspectief. Ik zorg voor focus en onderscheidingsvermogen zodat de gesprekken kunnen gaan over hoe het wél kan. En waarover het werkelijk gaat: waar en hoe creëer je echte meerwaarde?

Zin en richting voor medewerkers

Ik help medewerkers hun talent en krachtbronnen te (her)ontdekken en ontwikkelen, reik hen verschillende methodieken aan om opnieuw zin en richting te vinden in soms moeilijke omstandigheden. Het pad dat we samen gaan, vraagt om vertrouwen en bewustwording: inzicht in de eigen rol en verantwoordelijkheid is net zo belangrijk als de gebruikte modellen of methodes. We hebben het nieuwe werken samen te creëren.  Gedragen en geïntegreerd.


Mijn missie

Het begeleiden van collega’s en teams bij veranderingen, het stimuleren en ontwikkelen van ieders mogelijkheden was mijn taak doorheen mijn ganse loopbaan. Iemand opnieuw contact zien maken met haar/zijn (veer)kracht en potentieel is mijn grootste motivatie. Ik werkte steeds op het snijvlak van ontwikkeling en loopbaan, verandering en (persoonlijk) leiderschap. Je zou kunnen gaan vermoeden dat het een missie is.

Mijn ervaring

Als leidinggevende in een ondersteunende dienst bouwde ik veel praktijkervaring op in organisatie-, talent- en leiderschapsontwikkeling, was ik nauw betrokken bij verschillende grote en kleinere veranderingsprocessen en projecten. Altijd dicht bij de bedoeling blijvend bij o.a.:

  • beïnvloeding en inclusieve besluitvorming
  • structuur- en cultuurverandering, visieontwikkeling en stakeholdermanagement
  • kwaliteit en profilering van een geïntegreerd dienstverleningsaanbod naar verschillende doelgroepen
  • ontwerp van participatie- en leertrajecten, ontwikkelen van een professionaliseringsaanbod
  • uitbouwen van leergemeenschappen en externe netwerken om expertiseontwikkeling en kennisdeling te faciliteren

Zichtbaar maken wat al wél werkt

Mijn troeven situeren zich op het vlak van analyse, een procesgerichte aanpak en werken vanuit grotere gehelen. Ik ben sterk in het trainen en coachen van individuen, in het opzetten van positieve actie en verhaal om draagvlak en goesting te creëren bij alle betrokkenen in een organisatieverandering. Je bent bij mij aan het juiste adres voor het beter benutten en verbinden van netwerken.

Bewegingsruimte vinden

Met mijn inlevingsvermogen, ervaring en creatieve verbeelding krijg ik anderen mee in een groter verhaal zodat zij stappen vooruit kunnen zetten. Individueel en op maat, of als team en als grotere organisatie. Samen maken we ruimte voor groei en het opnemen van persoonlijk en gedeeld leiderschap. Oplossingen voor individuele leervragen én complexe organisatievraagstukken zijn altijd en vaak ook overvloedig aanwezig.

Ik geloof in synergie; samen weten en kunnen we meer dan ieder apart. En aanmoediging houdt de dans gaande waarin ieder zijn motivatie kan hervinden. Richting een blijvend en betekenisvol resultaat.