Procesbegeleiding en training

Begeleiding, training en ontmoeting voor alle belanghebbenden in een buurt-, onderwijs- of organisatiecontext. Voor leiders en leden. Voor burgers, buurten en bestuurders.

Scheppen van gemeenschappelijke grond waar nieuwe dingen kunnen gebeuren.

What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make

Jane Goodall

Samenwerken en samenleven doe je niet alleen

In dit bijzondere tijdsgewricht klinkt de vraag naar het duurzaam inzetten, zichtbaar maken en ontwikkelen van kansen en mogelijkheden op de leer-, leef- en werkplek extreem luid en ongelooflijk dichtbij. We blijven zoeken naar andere manieren van organiseren, samenwerken en samenleven. We ervaren een groot verschil tussen hoe het zou kunnen zijn en tussen hoe het werkelijk is.

Zichtbaar maken wat er al is, wat al wél werkt, en van daaruit verder.

In het zichtbaar maken van ieders rol en bijdrage, in het versterken van wat al wél werkt ligt een breed spectrum aan kansen. Aan mij heb je een geëngageerde partner die ervan houdt om mee de dingen te doen bewegen, om samen de mogelijkheden te verkennen en dat verlangen in anderen wakker te maken. Mijn focus ligt daarbij op het grotere systeem en ieders deelname, bijdrage en betrokkenheid. Op leiderschap én lidmaatschap. Op het gebruiken van collectieve creativiteit en wijsheid – en wakker zijn in het moment.

Sparringpartner van zoekers en vinders

Ik sta ten dienste als sparringpartner, klankbord en adviseur. Daarnaast bied ik houvast in tijden van verandering en in het vinden van oplossingen in een langetermijnperspectief. Ik zorg voor focus en onderscheidingsvermogen zodat de gesprekken kunnen gaan over hoe het wél kan. En waarover het werkelijk gaat: waar en hoe creëer je echte meerwaarde?

Zin en richting

Ik help ieder apart en allen samen om hun wijsheid en krachtbronnen te (her)ontdekken en beter te gebruiken. Ik reik verschillende methodieken en andere zienswijzen aan om opnieuw zin en richting te vinden in vaak veranderende omstandigheden. Het pad dat we samen al gaande maken, vraagt om vertrouwen en bewustwording: inzicht in de eigen rol en verantwoordelijkheid is net zo belangrijk als de gebruikte modellen of methodes. We hebben het nieuwe werken / samenleven samen te creëren. 


Mijn missie

Het begeleiden van collega’s, teams en groepen bij veranderingen, het stimuleren en ontwikkelen van ieders mogelijkheden was mijn taak doorheen mijn ganse loopbaan. Iemand opnieuw contact zien maken met haar/zijn (veer)kracht en potentieel is mijn grootste motivatie. Ik werkte -en nog steeds- op het snijvlak van ontwikkeling en loopbaan, verandering en (persoonlijk) leiderschap. Je zou kunnen gaan vermoeden dat het een missie is.

Mijn ervaring

Als leidinggevende, coach en consultant bouwde ik diverse praktijkervaringen op in organisatie-, talent- en leiderschapsontwikkeling en was ik nauw betrokken bij grote en kleinere veranderingsprocessen en projecten. Altijd dicht bij de bedoeling blijvend bij o.a.:

  • inclusieve besluitvorming
  • structuur- en cultuurverandering, visie- en strategieontwikkeling en stakeholdermanagement
  • kwaliteit en profilering van een geïntegreerd dienstverleningsaanbod naar verschillende doelgroepen
  • ontwerp van participatie- en leertrajecten, ontwikkelen van een professionaliseringsaanbod
  • uitbouwen van leergemeenschappen en externe netwerken om expertiseontwikkeling en kennisdeling te faciliteren
  • buurtgericht werken vanuit burgerinitiatieven, lokale besturen, LDC, wzc, ELZ, …

Zichtbaar maken wat al wél werkt

Mijn troeven situeren zich op het vlak van analyse, een procesgerichte aanpak en werken vanuit grotere gehelen. Ik ben sterk in het coachen van individuen, in het begeleiden van teams en in het wakker maken van goesting en geest zodat er draagvlak kan ontstaan in een (organisatie)veranderingsproces. Je bent bij mij aan het juiste adres voor het beter benutten en verbinden van netwerken, van collectieve wijsheid en creativiteit. Ik houd mee het overzicht en benader elke plek en persoon met respect voor het afgelegde pad. Ik zoek bewust naar verbinding met de traditie en historiek van een plek, organisatie, instituut.

Bewegingsruimte vinden

Bouwen aan een nieuw en gedeeld verhaal, aan transitie van binnen- en onderuit. Creëren van gemeenschap rond een gemeenschappelijk doel, een groter verhaal waarin alle betrokkenen stappen vooruit kunnen zetten. Individueel en op maat, of als groep en als grotere organisatie: samen maken we ruimte voor wat zich wil tonen. Antwoorden op individuele leervragen, gezamenlijke kwesties én complexe organisatievraagstukken zijn altijd -en vaak ook overvloedig- aanwezig.

Ik geloof in synergie; samen weten en kunnen we meer dan ieder apart. Aanmoediging houdt de dans gaande waarin ieder zijn rol en deel kan hervinden. Richting een betekenisvol resultaat en een gedeeld verhaal. Stap voor stap her-inneren en re-memberen; letterlijk terug deel worden van het grotere geheel.